دوره های بازرگانی و تجارت بین الملل

سایر دوره ها

کد دوره نام دوره مدت (ساعت)
TM-11-12 دوره جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل 80
TM-12-11 اینکوترمز 2010  (نقش اینکوترمز در قراردادهای بین المللی) 12
TM-13-11 مدیریت خرید و سفارشات خارجی (مقدماتی) 36
TM-14-11 مدیریت خرید و سفارشات خارجی (پیشرفته) 16
TM-15-11 مقررات صادرات و واردات (کاربرد آن در ثبت سفارش و ترخیص کالا) 16
TM-16-11 مدیریت صادرات کالا با رویکرد عملیاتی 16
TM-17-11 تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی (مقدماتی) 36
TM-18-11 تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی (پیشرفته) 24
TM-19-11 مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی 28
TM-20-11 روش های پرداخت بین المللی و اعتبارات اسنادی 32
TM-21-11 امور گمرکی و ترخیص کالا (با تاکید بر قوانین جدید گمرکی) 40
TM-22-11 آمادگی آزمون حق العمل کاری گمرک (پیشنیاز: امور گمرکی و ترخیص کالا) 24
TM-23-11 اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل (دیپلماسی تجاری) 16
TM-24-11 نحوه ثبت سفارش الکترونیکی در واردات کالا 12
TM-25-11 چرا و چگونه کارت بازرگانی بگیریم ? 12
کد کارگاه نام کارگاه مدت (ساعت)
TM-26-11 220نکته و سوال کلیدی در بازرگانی بین المللی 16

پیش ثبت نام

بالا