دوره های بورس و بازار سرمایه

سایر دوره ها

کد دوره نام دوره مدت (ساعت)
BI- 11-11 دوره جامع سرمایه گذاری در بازار سهام 120
BI- 11-11-1 سرمایه گذاری در بازار سهام 1 (مفاهیم اولیه و شیوه معاملات) 24
BI- 11-11-2 سرمایه گذاری در بازار سهام 2 (تحلیل گری بنیادی) 24
BI- 11-11-3 سرمایه گذاری در بازار سهام 3 (تحلیل گری تکنیکال) 24
BI- 11-11-4 سرمایه گذاری در بازار سهام 4 (تحلیل گری روانی/ معامله گری) 24
BI- 11-11-5 سرمایه گذاری در بازار سهام 5 (مهارتهای کاربردی) 24
کد کارگاه نام دوره مدت (ساعت)
BI- 12-11 تئوری بازی قیمت در بازار سهام 4
BI- 13-11 اخبار و شایعات و تحلیل آنها در بازار سهام 4
BI- 14-11 روش های افزایش سرمایه و تصمیم گیری سهامداران 4

پیش ثبت نام

بالا