دوره های تحقیقات صنعتی

سایر دوره ها

کد دوره نام دوره مدت(ساعت)
TM 11-1 روانشناسی فروش و تکنیک های متقاعد کردن مشتری 8
TM 11-2 اینکوترمز و نقش آن در خریدهای خارجی 8
TM 11-3 آخرین اطلاعات و مقررات ثبت سفارش کالا و ترخیص کالا 8
TM 11-4 مدیریت ارتباط با مشتری و اندازه گیری رضایت مشتری 16
TM 11-5 مدیریت خرید و سفارشات خارجی 16
TM 11-6 حسابداری حقوق و دستمزد 8

پیش ثبت نام

بالا