دوره زبان انگلیسی بازرگانی

سایر دوره ها

کد دوره نام دوره مدت (ساعت)
SM-11-11 دوره جامع ویژه کارشناسان فروش و بازاریابی 40
SM-11-11-1 مهارت های فروش (فروشندگی ، ویزیتوری ) 8
SM-11-11-2 بازاریابی تلفنی 4
SM-11-11-3 مدیریت فروشگاه و چیدمان فروش 8
SM-11-11-4 مهارت های مذاکرات تجاری 4
SM-11-11-5 مبانی بازاریابی و فروش 8
SM-11-11-6 روانشناسی فروش 4
SM-11-11-7 بازاریابی خدمات 4
SM-12-11 دوره جامع ویژه مدیران فروش و بازاریابی 56
SM-12-11-1 زبان بدن و NLP 8
SM-12-11-2 مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) 8
SM-12-11-3 تحقیقات بازاریابی و پیش بینی فروش و تقاضای بازار 16
SM-12-11-4 کمپین های تبلیغاتی و ارتباطات یکپارچه بازاریابی 8
SM-12-11-5 مهارت های تدوین طرح های کاربردی(BP،MP،SP) 8
SM-12-11-6 بازاریابی صنعتی 4
SM-12-11-7 خدمات پس از فروش 4
SM-13-11 دوره جامع ویژه مدیران عالی استراتژیک  بازاریابی و فروش 64
SM-13-11-1 تفکر استراتژیک و مدیریت استراتژیک بازاریابی 8
SM-13-11-2 مدیریت برند و برندینگ 16
SM-13-11-3 مباحث نوین بازاریابی 16
SM-13-11-4 تحلیل رفتار مصرف کننده 8
SM-13-11-6 کسب و کار الکترونیکی 8
SM-14-11 بازاریابی بین المللی 16
SM-15-11 اصول مدیریت فروشگاه 16
SM-16-11 بازاریابی چریکی 8
SM-17-11 نشان سپاری (فرانچایزینگ) 8
SM-18-11 مدیریت شکایت مشتریان 8
کد کارگاه نام کارگاه مدت (ساعت)
SM-19-11 تکنیک های بازاریابی مدرن 8

پیش ثبت نام

بالا