دوره های صنعت نمایشگاهی

سایر دوره ها

کد دوره نام دوره مدت (ساعت)
FI-11-11 مدیریت برپایی نمایشگاه‌های بین المللی داخلی و خارجی 16
FI-12-11 بازاريابي نمايشگاهي 8
FI-13-11 راهکارهای حضور موثر در نمايشگاهها با رویکرد توسعه کسب و کار 16
کد کارگاه نام کارگاه مدت (ساعت)
FI-14-11 طراحی و غرفه آرایی نمایشگاه 16

پیش ثبت نام

بالا