پیش ثبت نام

داوطلبان جهت ثبت نام، پس از واریز وجه دوره می بایست فیش واریزی را به همراه فرم تکمیل شده ثبت نام، ارسال نمایند. همچنین پس از ارسال فرم از طریق تماس با شماره تلفن ۸۶۹۵ ثبت نام خود را تاﻳﻴد و نهایی نمایند. لازم به تذکر است مهلت ثبت نام تا ۵ روز مانده به تاریخ برگزاری میباشد.

بالا