مرکز آموزش بازرگانی استان قزوین
قزوین - عدل غربی - پلاک 130

47 45 3334

info@btcq.ir

btc.qzn@gmail.com

اطلاعات تماس

مرکز آموزش بازرگانی قزوین

آدرس: عدل غربی - پلاک 130

کد پستی: 75737-34137

 

تلفن : 47 45 3334 

فکس : 57 ​45 3334 

ایمیل 1: info@btcq.ir

ایمیل 2: btc.qzn@gmail.com

 

تلگرام: btc_qazvin@

بالا